Poradnik Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe

Alimentacja:


  1. W świetle polskiej ustawy, prawem właściwym dla roszczeń alimentacyjnych między krewnymi jest prawo ojczyste osoby uprawnionej do alimentacji;
  2. Roszczenia matki przeciwko ojcu dziecka niepochodzącego z małżeństwa, związane z poczęciem i urodzeniem się dziecka podlegają prawu ojczystemu matki;
  3. Polska jest stroną wielu umów bilateralnych oraz trzech konwencji wielostronnych:
    1. Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą
    2. Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych
    3. Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych;
Menu

menu

Słownik podstawowych pojęć
Znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
Sprawy spadkowe
Małżeństwo
Przysposobienie
Alimentacja
Opieka i kuratela
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

poradniki prawne

Prawo karne
Polskie obywatelstwo
Porady prawne dla Polaków za granicą
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnych


Pomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: