Poradnik Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe

Słownik podstawowych pojęć:


 1. prawo prywatne międzynarodowe: Prawo prywatne międzynarodowe jest to zespół norm kolizyjnych, których zadaniem jest wskazanie systemu prawnego właściwego dla dokonania oceny konkretnej sytuacji prawnej oraz norm merytorycznych, bezpośrednio regulujących stosunki, których dotyczą;
 2. normy merytoryczne: normy merytoryczne bezpośrednio regulują stosunki, których dotyczą, wskazując adresatowi dokładny sposób, w jaki powinien się zachować. Są to najczęściej regulacje z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy;
 3. normy kolizyjne: swą nazwę zawdzięczają temu, że rozstrzygają konflikty na tle powiązań stanów faktycznych z systemami prawnymi różnych państw. Określają one w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości, prawo którego państwa powinno być zastosowane w konkretnym przypadku. Nie dokonują one merytorycznej analizy danej kwestii, regulację treści stosunków życiowych pozostawiając normom prawa wewnętrznego. Rozgraniczają jedynie sfery działania systemów prawnych w przestrzeni, przez określenie ich właściwości (stąd nazywane są też często normami kompetencyjnymi);
 4. prawo ojczyste: prawe ojczystym osoby fizycznej jest prawo obowiązujące na terytorium państwa, którego dana osoba jest obywatelem;
 5. prawo miejsca zamieszkania: prawem miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest prawo państwa, na terytorium którego dana osoba zamieszkuje;
 6. zobowiązania umowne: zobowiązania wynikające z umów;
 7. zobowiązania pozaumowne: zobowiązania wynikające z:
  1. czynów niedozwolonych
  2. bezpodstawnego wzbogacenia
  3. prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
  4. culpa in contrahendo
Menu

menu

Słownik podstawowych pojęć
Znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
Sprawy spadkowe
Małżeństwo
Przysposobienie
Alimentacja
Opieka i kuratela
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

poradniki prawne

Prawo karne
Polskie obywatelstwo
Porady prawne dla Polaków za granicą
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnych


Pomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: