Poradnik Prawo prywatne międzynarodowe Prawo prywatne międzynarodowe

Opieka i kuratela:  1. Według przepisów polskiej ustawy, opieka podlega prawu ojczystemu osoby, dla której jest lub ma być ustanowiona. Odpowiednie regulacje odnoszą się do kurateli;
  2. W związku z faktem, iż prawo przewiduje właściwość każdoczesnego prawa ojczystego podopiecznego, dla ustalania prawa właściwego dla opieki lub kurateli, możliwa jest zmiana statutu. W takim przypadku dalsze trwanie opieki lub kurateli należy oceniać według nowego statutu;
  3.  

Menu

menu

Słownik podstawowych pojęć
Znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
Sprawy spadkowe
Małżeństwo
Przysposobienie
Alimentacja
Opieka i kuratela
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

poradniki prawne

Prawo karne
Polskie obywatelstwo
Porady prawne dla Polaków za granicą
Prawo rodzinne
Prawo upadłościowe


wyszukiwarka porad prawnych


Pomoc prawna


Adwokat w Warszawie

zapytaj adwokata: